„Řešíme teplo a služby s ním spojené“

Vyberte si vhodný program přesně podle Vašich potřeb. Zajistíme péči o Váš zdroj tepla, dodávky tepla z Vašeho zdroje, splníme za Vás povinnou legislativu, najdeme pro Vás optimální technické řešení a nebo Vám pomůžeme zrealizovat nový zdroj tepla, včetně pomoci s dotacemi.

O nás

Řešíme teplo a služby s ním spojené.

Jsme společnost, která řeší služby spojené s provozem zařízení a technologiemi na vytápění a přípravu teplé vody pro byty, bytové domy, nebytové objekty, firmy. Včetně plnění veškerých legislativních povinností a optimalizaci provozu, s cílem zajistit bezpečný a bezproblémový provoz, úsporu nákladů na vytápění a přípravu teplé vody.

Víte, co vše je spojeno s provozem Vaší technologie na vytápění a přípravu teplé vody?

Máte kotel, kotelnu, výměníkovou stanici, tepelné čerpadlo nebo jiný zdroj tepla? Víte jak o něj pečovat?

Víte, jak jej regulovat a nastavit jeho optimální provoz?

Máte starý zdroj tepla, který vám nefunguje a chcete nový? Zajistíme pro Vás žádost v dotačním programu „Kotlíková dotace“ – výzva Ústeckého kraje, pomůžeme získat tuto dotaci a zajistíme následnou realizaci zdroje tepla.

Starosti nechte na nás - pomůžeme Vám.

Co jsou pro Vás starosti, je pro nás běžná pracovní rutina!

OptimaSTART

Pečujeme o Váš zdroj tepla

Ušetříme Vám náklady za teplo a ohřev vody. Postaráme se o Váš kotel, výměníkovou stanici, tepelné čerpadlo, nebo jiný zdroj tepla. Zajistíme, abyste splnili všechny zákonné povinnosti a předpisy.


Pro Váš zdroj tepla zajistíme:

 • pravidelné kontroly, obsluhu a údržbu tepelných zařízení - kontrola funkčnosti, těsnosti, nastavení optimálního a úsporného provozu

 • pravidelné revize a kontroly dle platné legislativy

 • založení, doplnění a vedení všech nezbytných dokumentů pro provoz zdroje tepla, jako je provozní deník, provozní předpis nebo provozní řád

 • doručení nutných oprav a návrh jejich efektivních řešení - opravy sami zajistíme, a to i v případě akutních událostí


Využijte naši službu OptimaSTART, kontaktujte nás.

OptimaPLUS

Pečujeme o Váš zdroj tepla

Zajistíme pro Vás:

Pronajmeme si Váš zdroj tepla a ušetříme Vám starosti a náklady na tepelnou energii. Postaráme se o Váš kotel, výměníkovou stanici, tepelné čerpadlo nebo jiný zdroj tepla. Zajistíme, abyste splnili všechny zákonné povinnosti a předpisy. Nakoupíme palivo, zajistíme dodávky tepla a provedeme následné vyúčtování tepla.

 • provoz, obsluhu, pravidelné kontroly, údržbu tepelného zařízení – kontrolu funkčnosti, těsnosti apod., nastavení optimálního a úsporného provozu

 • pravidelné revize a kontroly dle platné legislativy

 • založení, doplnění a vedení všech nezbytných dokumentů pro provoz zdroje tepla, jako je provozní deník, provozní předpis nebo provozní řád

 • doporučení nutných oprav a návrh jejich efektivních řešení – opravy sami zajistíme, a to i v případě akutních událostí

 • nákup paliva do Vašeho zdroje tepla, rozúčtování tepla a plnění dalších souvisejících požadavků orgánů statní správy


Využijte naši službu OptimaPLUS, kontaktujte nás.

OptimaREVIZE

Pečujeme o Váš zdroj tepla

Postaráme se o revize všech zařízení, která musí být podle zákona pravidelně kontrolována (tzv. vyhrazená a související technická zařízení). Odstraníme překážky a závady uvedené v revizní zprávě. Zajistíme provedení veškerých revizí a kontrol. Sestavíme plán revizí, kontrol a jejich termíny za Vás sami pohlídáme.

Pro vyhrazená technická zařízení zajistíme:

 • revize a zkoušky tlakových nádob stabilních, a to včetně kryogenických nádob

 • revize a kontroly všech tříd horkovodních a parních kotlů

 • revize a kontroly plynových zařízení

 • revize a zkoušky elektrických zařízení

Pro související technická zařízení zajistíme

 • revize, kontroly, čištění, obnovu a realizaci spalinových cest

 • servisní prohlídky a periodické kontroly plynových kotlů

 • provádění odborných prohlídek nízkotlakých kotelen


Využijte naši službu OptimaREVIZE, kontaktujte nás.

OptimaPROJEKT

Pečujeme o Váš zdroj tepla

Postaráme se o návrh Vašeho zdroje tepla a topné soustavy včetně přípravy teplé vody a souvisejících technologií. Technicky jej propracujeme v optimální variantě a následně zpracujeme kompletní technickou dokumentaci v požadovaném stupni tak, aby projekt bylo možné realizovat.

Pro Váš zdroj tepla a topnou soustavu:

 • provedeme optimální technický návrh s ohledem na náklady a komfort obsluhy

 • navrhneme optimální řešení způsobu přípravy teplé vody a vytápění

 • navrhneme systém měření a regulace

 • vytvoříme nejvhodnější kombinaci energetického mixu pro daný objekt a jeho potřeby

 • v našem technickém návrhu se zaměřujeme na optimalizaci nákladů investičních, provozních a servisních

 • pro stávající technologii vytvoříme či doplníme technickou dokumentaci dle legislativních požadavků


Využijte naši službu OptimaPROJEKT, kontaktujte nás.

OptimaSTAVBA

Pečujeme o Váš zdroj tepla

Dle projektové dokumentace pro Vás postavíme zdroj tepla, topnou soustavu, přípravu a distribuci teplé vody.  Vybudujeme Dle Vašeho požadavku realizujeme i další související technické zařízení. U stávající technologie provedeme částečnou nebo úplnou rekonstrukci.

Zajistíme výstavbu technologie:

 • plynové kotelny, výměníkové stanice, tepelného čerpadla a solárních systémů

 • topné soustavy, přípravy teplé vody a její distribuce

 • vybudování komínů, spalinovodů

 • rekonstrukci stávajícího zdroje tepla

 • doplnění stávajícího zdroje o další doplňkovou technologii výroby tepla, měření a regulace


Využijte naši službu OptimaSTAVBA, kontaktujte nás.

Reference

Provozujeme některé plynové kotelny a výměníkové stanice v bytových domech měst Jílové, Ústí nad Labem a Trmice, a dále v bytových domech soukromých vlastníků a SVJ.

Příklady realizovaných zakázek:


 • Rekonstrukce přípravy teplé vody v bytovém domě ulice Lovecká, Trmice

 • Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu města Přemysla Oráče, Trmice

 • Rekonstrukce výměníkové stanice pro nebytový komplex ulice Seifertova, Neštěmice

 • Plynový kotel v ulici Valovská, Podbořany

 • Plynový kotel v ulici Dvořákova, Ústí nad Labem včetně úpravy na topném systému

 • Rozvod vody a kanalizace v rodinném domě, v ulici Bratří Čapků, Ústí nad Labem

Kontakty

Optimatech, s.r.o.
Jednatel: Ing. Michal Ryba
IČO: 05858062
E-mail:info@optimatech.cz
Zákaznická linka723 966 111
Servisní linka604 432 033


Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat

Jméno:
Příjmení:
Telefon:

Zpráva:

Partneři

Provádění veškerých kominických prací.

Realizace kanalizací, vodovodního hospodářství, havarijní služba.